Náměstek okresního státního zástupce

Mgr. Jana Baumgartnerová

Vzdělání

1996 – 2001  –  Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Profesní dráha

2006 – 2008  –  právní čekatelka Okresního státního zastupitelství v Nymburce

2008 – 2009  –  státní zástupkyně  Okresního státního zastupitelství v Příbrami

2009 – přeložena k Okresnímu státnímu zastupitelství v Nymburce

2021 – jmenována náměstkyní okresního státního zástupce v Nymburce s účinností od 1. 11. 2021

*

Specializace, další aktivity.

Specializuje se na trestnou činnost mládeže, protiprávní činy dětí mladších patnácti let, trestné činy proti rodině a dětem, mravnostní trestná činnost, majetková trestná činnost, netrestní působnost státního zastupitelství, výkon dozoru v místech, kde je vykonávána ústavní a ochranná výchova, mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.
Dohovoří se anglicky.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.