Upozornění pro podatele

6. 10. 2020

Příloha č. 2 opatření krajského státního zástupce v Praze poř.č. 7/2020, o preventivních opatřeních v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, ve znění opatření krajského státního zástupce v Praze poř.č. 10/2020

Podmínky pro přijímání podání na podatelnu státního zastupitelství a pro činění podání ústně do protokolu na státním zastupitelství

Vzhledem k aktuální situaci výskytu epidemie koronaviru SARS-Cov-2 (onemocnění COVID-19) v České republice a aktuálně účinná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jakož i v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jak osob, vstupujících do objektů státního zastupitelství, tak zaměstnanců státního zastupitelství, je přijímání osobních podání na podatelnu Okresního státního zastupitelství v Mělníku a přijímání podání ústně do protokolu u státního zástupce podmíněno dodržením následujících postupů:

Podmínky pro přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu:

  1. Podání se přijímají pouze v úředních hodinách.
  2. Podatel vstupuje do budovy státního zastupitelství a v této budově se pohybuje pouze s použitím osobních ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
  3. Podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce, která je pro tento účel umístěna v budově státního zastupitelství a bude podateli poskytnuta.
  4. Při vstupu do budovy provede příslušník justiční stráže bezkontaktní měření teploty u osob vstupujících do budovy státního zastupitelství, přičemž bude-li u osoby naměřena tělesná teplota 37,5 stupně Celsia a vyšší, nebude tato osoba do budovy státního zastupitelství vpuštěna.
  5. Při jednání je nutno, aby se podatel vyvaroval bezprostředního osobního kontaktu s pracovníky státního zastupitelství a v zájmu prevence udržoval vzájemný odstup cca 2 metrů a dbal pokynů příslušníka justiční stráže a pracovníka státního zastupitelství, pokud se jedná o vlastní průběh osobního jednání (určení místa při jednání a pohybu v budově státního zastupitelství).
  6. Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Okresního státního zastupitelství v Mělníku.

Podatelům, kteří považují za nezbytné činit podání osobně ústně do protokolu na státním zastupitelství, se doporučuje, aby o plánované návštěvě s předstihem telefonicky informovali státní zastupitelství (viz kontaktní údaj níže) s tím, že bude možno se státním zástupcem sjednat konkrétní termín a místo pro přijetí podání činěného ústně do protokolu.

Na Okresní státní zastupitelství v Mělníku je možné se obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19, a to konkrétně:

telefonicky: +420 315 617 011
e-mailem na adresu: podatelna@osz.mel.justice.cz
faxem: +420 315 622 497
datovou schránkou: fw8ahtk
poštou na adresu: Okresní státní zastupitelství v Mělníku, Vodárenská 210, 276 01 Mělník

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím