Okresní státní zástupkyně

Mgr. Kateřina Doušová

Vzdělání

1986–1991 – Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Profesní dráha

1991–1991 – právní čekatelka na Okresním státním zastupitelství v České Lípě

1991–1998 – mateřská dovolená

1999–2001 – právní čekatelka na Okresním státním zastupitelství v Litoměřicích

2001–2005 – státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích

2005–2013 – náměstkyně okresního státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích

2013 – jmenována okresní státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích

*

Specializuje se na drogovou trestnou činnost, farmaceutickou trestnou činnost a násilnou trestnou činnost.  V roce 2004 byla pověřena nejvyšší státní zástupkyní k výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je vykonávána ochranná nebo ústavní výchova. Je členkou poradního sboru krajského státního zástupce a podílí se na výchově právních čekatelů.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.