Okresní státní zástupce

Mgr. Antonín Budiš

Fotografie okresního státního zástupce

Vzdělání

1982 – 1986 – právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Profesní dráha

1986 – 1989 – právní čekatel na Okresní prokuratuře v Hodoníně

1989 – 1993 – prokurátor a náměstek okresního prokurátora v Hodoníně

1994 – 1995 – státní zástupce a náměstek okresního státního zástupce v Hodoníně

1995 – okresní státní zástupce v Hodoníně

*

Specializuje se na trestnou činnost ve zdravotnictví a trestnou činnost proti životnímu prostředí. Přednáškovou činnost zaměřuje na trestnou činnost spojenou s porušováním úmluvy CITES. Je členem Unie státních zástupců.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.