Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením

Základní přehled přístupnosti

Název organizace: Okresní státní zastupitelství v Domažlicích

Adresa budovy: Komenského 8, 344 01 Domažlice

tel: +420 377 867 951, www: verejnazaloba.cz, mail: podatelna@osz.dom.justice.cz

Uživatelský popis

1. Přístup do budovy

a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Přijede-li podatel vlastním automobilem, je možné zaparkovat na dvoře úřadu, před vstupem do budovy. Na dvoře úřadu je vždy počítáno s jedním volným parkovacím místem pro návštěvy. Poté je možné bezbariérovým vstupem vstoupit do budovy. V zádveří má působiště pracovník Justiční stráže (dále jen JS), který je vždy osobám se zdravotním postižením ku pomoci. V zádveří se taktéž nachází zvonek do podatelny. Vodící linie na dvoře úřadu nejsou vybudovány. Telefonní číslo na hospodáře, který povoluje parkování ve dvoře úřadu je: +420 377 867 959.

b) Přístup ke vstupu do budovy

Vlakové nádraží se nachází cca 1 500 m od budovy úřadu. Z tohoto nádraží je možné se dostat autobusovými linkami přijíždějící do města z okolí, které dále směřují na autobusové nádraží v Poděbradově ulici, které je asi cca 300 m od budovy.

c) Vstup do budovy

Vstup do budovy tvoří dvoukřídlé dveře, jejichž šířka je dostatečná pro vstup. Šířka dvoukřídlých dveří po otevření obou křídel je cca 1,50 m a výška 2 m. Vstupní dveře jsou přímo ze dvora úřadu – bezbariérové.  Po levé straně se nachází zvonek, kterým lze přivolat pracovnice podatelny v případě nepřítomnosti pracovníka JS. Další dveře ze zádveří do budovy jsou taktéž dvoukřídlé.

2. Pohyb po budově – vertikální

a) Schody

Přístup do podatelny úřadu je plně bezbariérový – nachází se v přízemí budovy, hned za zádveřím. Výslechová místnost se také nachází v přízemí budovy, do které vedou čtyři schody, jejichž šířka je cca 2,60 m. Tyto schody jsou doplněné po pravé straně madlem ve výšce 0,90 m. První a poslední schod je označen kontrastním značením. Po domluvě lze vstoupit do budovy bezbariérově – přes garáž na chodbu vedoucí přímo do výslechové místnosti. Dveře z garáže vedoucí na chodbu jsou široké 80 cm, výška 2,00 m. V tomto případě se jedná o plně bezbariérový vstup do výslechové místnosti. Veškeré schody v budově jsou osazeny bezpečnostními protiskluzovými lištami.

b) Schodiště

Schodiště v budově směřuje do prvního patra, ve kterém mají působiště další zaměstnanci úřadu. V těchto prostorách se výslechy neprovádějí. Tyto prostory jsou určeny pouze pro zaměstnance, popř. k pracovním schůzkám předem ohlášených osob, nikoliv pro širší veřejnost. Dveře směřující ke schodišti do prvního patra jsou dostatečně široké – dvoukřídlé – šířka 1,50 m a výška 2,00 m, v případě potřeby je možné plného otevření. Celé schodiště je opatřeno po pravé straně madlem ve výši cca 0,90 m. První a poslední schod je opět označen kontrastním značením. Počet schodů do mezipatra je 8 a z mezipatra do patra taktéž 8 schodů.

c) Plošina

Není nainstalována.

c) Výtah

Výtah se v budově úřadu nenachází.

3. Pohyb po budově – horizontální

a) Dveře

Dveře do podatelny jsou dvoukřídlé – šířka 1,50 m a výška 2,00 m. Práh do podatelny umístěn není, tudíž vstup je bezbariérový. Výslechová místnost je osazeny dveřmi
o šířce 0,80 m a výšce 2,00 m osazeny včetně bezprahového systému.

b) Zúžený průchod

V budově jsou kanceláře osazeny standardně širokými dveřmi – tj. 80 cm. Veškeré dveře do kanceláří se otevírají směrem do místnosti.

c) Kontrastní značení ploch

První a poslední schod je vždy označen kontrastním značením. Veškeré schody v budově jsou osazeny bezpečnostními protiskluzovými lištami.

d) Navigační a orientační systém

Stěny budovy jsou opatřeny standardním orientačním systémem – označující směr úniku ve výšce 1,70 m. Podatelna je označena nápisem PODATELNA. Akustický signál ani použití Braillova písma nejsou v budově k dispozici.

e) Turnikety

Turnikety se v budově úřadu nenacházejí. Vstup pro návštěvy má na starosti pracovník JS, který vždy po vyrozumění příslušného zaměstnance návštěvu osobně převezme, popř. pracovník JS odvede návštěvu za příslušným zaměstnancem.

f) Klientská zóna

Klientská zóna – podatelna úřadu je umístěna v přízemí budovy, do které se klient dostane plnohodnotným bezbariérovým vstupem. Vodící linie od vstupu do podatelny není vyznačena. Další vybavení pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením není v budově zavedené.

4. Bezbariérové WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Bezbariérové WC se v budově nenacházejí. Toalety pro veřejnost jsou umístěny ve zvýšeném přízemí budovy – po vstupu do chodby budovy jsou čtyři schody – dostatečné šířky (cca 2,60 m) osazené po pravé straně madlem ve výši 0,90 m, popř. lze do budovy – chodby (kde se nacházejí WC pro veřejnost) vstoupit bezbariérově přes garáž – dveře do chodby v šířce 0,80 m a výšce 2,00 m. Toalety jsou označeny – WC MUŽI – WC ŽENY. Obě toalety jsou volně přístupné.

b) Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

WC – ženy: Předsíň má šířku 1,30 m a délku 2 m. Z předsíně vedou dveře do dvou kabin – toalet.

WC – muži: Chodba má šířku 1,30 m a délku 2 m.

V předsíni WC je umístěno umyvadlo ve výši 0,80 m s vodovodní baterií ve výši 1,20 m, dávkovačem na tekuté mýdlo (mobilní – na umyvadle) a držákem na papírové ručníky – ve výši 1,20 m. Dále je předsíň vybavena vzduchovým vysoušečem na ruce – ve výšce cca 1,20 m. Odpadkový koš je standardní – výška 40 cm.

c) Dveře kabiny

Toalety pro ženy: vstupní dveře směřující ke kabinám šířky 60 cm, otevírající se dovnitř do předsíně. Kabina (toaleta) – menší: šířka dveří 60 cm, otevírající se do předsíně. Toaleta – větší: šířka dveří 60 cm, otevírající se směrem do kabiny.

Toalety pro muže: dveře šířky 60 cm, otevírající se směrem do předsíně.

d) Kabina

Toalety pro ženy: toalety – menší: šířka kabiny 0,80 m, délka 1,10 m. Toaleta – větší: šířka kabiny 0,80 m, délka 1,80 m.

Toalety pro muže: místnost má pouze jednu toaletu – šířka toalety 0,80 m, délka 1,20 m.

Veškeré toalety v budově jsou standardně vybaveny záchodovými mísami – výška 0,40 m.

Stejné provedení toalet – muži + ženy, se nacházejí i v prvním patře budovy.

e) Vybavení kabiny

Záchodová mísa je umístěna uprostřed kabiny – kombinované WC (splachování je přímo za mísou na nádržce s vodou) – ve výši 70 cm. Madlo na stěně není zabudované. Držák na toaletní papír je umístěn vždy po levé straně na stěně v dostatečné výši – 90 cm. Kabiny nejsou vybaveny nouzovou signalizací. Na toaletu by byl návštěvník doprovázen hospodářem budovy s poučením o pomoci.

f) Další vybavení

Přebalovací pult v budově není k dispozici.

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Telefonní číslo na hospodáře budovy – +420 377 867 959 a v případě jeho nepřítomnosti na pracovníka JS: +420 377 867 960.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.