Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením

Název organizace:           Okresní státní zastupitelství v Chomutově

Adresa budovy:               Puškinova č. p. 426, 430 34 Chomutov

tel:                                         +420 474 699 611

email:                                  podatelna@osz.chv.justice.cz

Uživatelský popis

 1. Přístup do budovy:
 2. Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Okresní státní zastupitelství nemá vlastní vyhrazené parkovací stání. Nejbližší vyhrazené parkovací stání (2 místa) označené symbolem pro invalidy jsou v ulici Partyzánská u trestní budovy okresního soudu vzdálené cca 20 m od vstupu do budovy OSZ.

V ul. Vinohradská se cca 160 m od objektu OSZ nachází zastávka „Vodní“ s trolejbusovými spoji 351 a 353 nebo autobusovými spoji 307, 309, 314 a 317.

 • Přístup ke vstupu do budovy

Přístup k hlavnímu vchodu je po přístupové cestě/chodníku ze zámkové dlažby bez převýšení a výrazného sklonu. Samotný bezbariérový přímý vstup z rovného chodníku do budovy OSZ je bez schodů a vodící linie.

 • Vstup do budovy

Vstup do budovy je tvořen jednokřídlými hlavními dveřmi, šíře 90 cm/pravé, otevírají se mechanicky pomocí madla do venkovního prostoru. Vstup je do zádveří, kde jsou nainstalovány další jednokřídlové dveře, šíře 90 cm/pravé, otevíravé směrem do objektu, které jsou elektronicky obsluhovány příslušníkem justiční stráže nebo pracovnicí podatelny. Tyto dveře jsou z vnější strany opatřeny koulí, z vnitřní strany klikou.

 • Pohyb po budově – vertikální
 • Schody

Jednotlivé stupně jsou vysoké 15/16 cm, široké v linii výstupu cca 28 cm, dlouhé 120 cm. První a poslední schod na rameni je označen fluorescenčním bodem.

 • Schodiště

Jednotlivá patra spojuje jednoramenné křivočaré schodiště s 22 stupni. Je nutno dbát zvýšené pozornosti při chůzi. Schodiště je kamenné, pokryté podlahovou krytinou z PVC, zakončené protiskluzovou lištou. Po pravé straně je schodiště opatřeno dřevěným madlem ve výšce 95 cm. První a poslední schod každého ramene je kontrastně označen.

 • Plošina

Okresní státní zastupitelství v Chomutově nemá nainstalovánu plošinu. S instalací plošiny se nepočítá.

 • Výtah

Okresní státní zastupitelství v Chomutově nemá výtahy.

 • Pohyb po budově – horizontální
 • Dveře

Do vlastních prostor vyhrazených pracovníkům OSZ vedou jednokřídlové dveře, šíře 90 cm/pravé, otevíravé směrem do objektu, které jsou elektronicky obsluhovány příslušníkem justiční stráže nebo pracovnicí podatelny. Dveře do kanceláří jsou 90 cm široké. Výška prahů je max. 3 cm.

 • Zúžený průchod

Okresní státní zastupitelství v Chomutově má zúžené průchody, tyto nejsou nijak označeny. Pohyb cizích osob je pouze v doprovodu příslušníka justiční stráže nebo pracovníka OSZ, který na překážky v trase upozorní.

 • Kontrastní značení ploch

Na chodbách jsou šipkou označeny únikové východy, dále jsou označeny fluorescenčním terčíkem/páskou terénní nerovnosti (začátek a konec schodiště, výškové rozdíly na podlaží). 

 • Navigační a orientační systém

Není vytvořen navigační a orientační systém. Cizím osobám je vstup povolen v doprovodu příslušníka justiční stráže nebo pracovníka státního zastupitelství.

 • Turnikety

Okresní státní zastupitelství v Chomutově nemá turnikety. Vstup návštěv do objektu je dveřmi otevíranými Justiční stráží nebo doprovodem ze zaměstnanců OSZ.

 • Klientská zóna

Okresní státní zastupitelství v Chomutově nemá klientskou zónu. Jednání s návštěvníky probíhá ve vstupu do budovy a ev. následně v kancelářích či zasedacích místnostech.

 • Bezbariérové WC
 • Popis umístění bezbariérového WC v budově

Státní zastupitelství nemá bezbariérové WC. V přízemí se nachází WC pro návštěvníky. Jedná se o samostatnou toaletu s předsíňkou, kde je instalováno umyvadlo. Pro osoby pohybující se na vozíku není vhodná.

 • Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

Předsíň návštěvnického WC má min. rozměry 0,9 x 2,1 m. Osazena je standartním umyvadlem.

 • Dveře kabiny

Vstupní dveře z chodby do předsíňky a následně vlastní kabiny návštěvnického WC jsou 600/1970.

 • Kabina

Kabina návštěvnického WC má minimální rozměry 0,9 x 2,1 m.

 • Vybavení kabiny

Osazena je standartní klozetovou mísou.

 • Další vybavení

Není

 • Ostatní důležitá upozornění pro OZP

 nejsou

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.