OZNÁMENÍ PRO VEŘEJNOST

12. 10. 2020

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 957 o vyhlášení stavu nouze a s přihlédnutím k usnesení Vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření vztahujícího se k přijetí preventivních opatření před šířením onemocnění Covid-19 a současně při zohlednění  současného vývoje epidemie a výše rizika ohrožení nákazou Covid-19 v okrese Bruntál bylo opatřením Okresní státní zástupkyně v Bruntále č. 7/2020 rozhodnuto

o dočasném omezení přístupnosti podatelny Okresního státního zastupitelství v Bruntále pro veřejnost.

I.   Ve všech případech, kdy je to možné, je preferován písemný a elektronický kontakt před kontaktem osobním.

Podání lze takto učinit:

– telefonicky na číslo    +420 554 786 396
– e-mailem na adresu   podatelna@osz.bru.justice.cz
– faxem na číslo            +420 554 712 974
– datovou schránkou     xb4aibf
– poštovní službou na adresu Okresní státní zastupitelství, Partyzánská 11, 792 01 Bruntál

II. Pro učinění podání, které z důležitých důvodů nelze či není vhodné učinit výše uvedenými způsoby, bude s účinností od 00.00 hodin dne 12. 10. 2020 až do odvolání podatelna veřejnosti přístupná vždy v pondělí a středu od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod., a to za splnění následujících podmínek:

podatel vcházející do budovy za účelem úkonů činěných ve vztahu k Okresnímu státnímu zastupitelství je povinen

a) při vstupu dodržovat pokyny vydané předsedkyní Okresního soudu v Bruntále
b) přistoupit k podatelně vždy jen s použitím ochranných prostředků dýchacích cest – nosu i úst, bránících šíření kapének (rouška, ústenka apod.), přičemž před učiněním podání je povinen použít dezinfekci rukou
c) podání může činit vždy jen jedna osoba, další podatelé jsou povinni vyčkat ukončení podání předchozího podatele, přičemž jsou povinni dodržovat vzájemnou vzdálenost minimálně dva metry.

V případě neakceptace kterékoli z těchto podmínek, nebude podateli přístup k podatelně Okresního státního zastupitelství v Bruntále umožněn.

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se předem omlouváme.

Mgr. Zuzana Ševčíková,
okresní státní zástupkyně

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím