Náměstkyně krajského státního zástupce

Mgr. Anna Puchtová

Vzdělání

1989–1994 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studium v oboru právo ukončeno státní závěrečnou zkouškou

Profesní dráha

1994–1999 – právní čekatelka Okresního státního zastupitelství v Teplicích a Ústí nad Labem 

1999–2007 – státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem 

2007–2018 – státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem

2015-2018 – dočasné přidělení k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, ředitelka odboru trestního řízení 

2018 – náměstkyně krajského státního zástupce pro dohled a přezkum na Krajském státním zastupitelství v Ústí nad Labem od 1. 4. 2018

*

Specializuje se i na mimotrestní působnost; v trestní působnosti zejména na dohledovou a přezkumnou agendu  nad činností podřízených státních zastupitelství, jakož i na činnost metodickou.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.