Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu

15. 2. 2021

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 o vyhlášení nouzového stavu (č. 59/2021 Sb.) bylo opětovně rozhodnuto o možnosti doručit za dodržení níže uvedených podmínek osobní podání na podatelnu Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem nebo učinit podání ústně do protokolu, a to s účinností od pondělí 15. února 2021.

Podmínky pro přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu:

Úřední hodiny pro styk s veřejností jsou určeny:

Pondělí až pátek

08:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 15:00 hodin

  • podání činí vždy jen jedna osoba, případní ostatní podatelé vyčkají před budovou
  • podatel vstupuje do budovy Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor nebo zdravotnická ochranná maska ve smyslu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22.2.2021 č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN
  • podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce
  • podatel se během vlastního osobního podání vyvaruje blízkého osobního kontaktu, dodržuje odstup alespoň dva metry od ostatních osob
  • každá osoba vstupující do budovy KSZ v Ústí nad Labem, včetně pobočky v Liberci, která není státním zástupcem či zaměstnancem KSZ, vyplní čestné prohlášení, s výjimkou příslušníku bezpečnostních sborů

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem.

Na Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem se je i nadále možné obrátit také jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem se můžete obrátit:

  • telefonicky: +420 477 105 900
  • e-mailem na adresu: podatelna@ksz.unl.justice.cz
  • faxem: 477 105 999
  • datovou schránkou: ua9aeqr
  • poštou na adresu:   Krajské státní zastupitelství, Dlouhá 1/12, 400 85  Ústí nad Labem.     

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.

 Mgr. Radim Kadlček

krajský státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.