Hospodaření a rozpočet

Rozpočtové a účetní informace o organizaci jsou dostupné na informačním portálu Ministerstva financí

Dílčí informace o hospodaření jednotlivých organizačních složek justice jsou dostupné na rezortním portálu

Smlouvy uzavřené mezi Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem a dalšími smluvními stranami podléhající povinnosti zveřejnění lze vyhledat v Registru smluv

Informace k zadávání veřejných zakázek jsou dostupné na portálu NEN (Národní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí)

Nabídky prodeje nepotřebného majetku Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem jsou zveřejňovány v sekci Aktuality a dále na specializovaných stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.