Krajský státní zástupce

JUDr. Martin Staněk

JUDr. Martin Staněk
krajský státní zástupce

Vzdělání

1981 – 1985 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Profesní dráha

1985 – 1987 – právní čekatel prokuratury u  Okresní prokuratury v Kladně

1988 –1990 – vyšetřovatel Okresní prokuratury v Kladně

1990 – prokurátor Okresní prokuratury v Rakovníku pověřený zastupováním okresního prokurátora v Rakovníku

1990 – 1992 – okresní prokurátor v Rakovníku

1992 – 1993  – okresní prokurátor v Kladně

1994 – státní zástupce v Kladně pověřený vedením Okresního státního zastupitelství v Kladně

1994 – 2000 – okresní státní zástupce v Kladně

1999 – dočasně přidělen k Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR

2000 – krajský státní zástupce v Praze od 1.12.2000

*

Specializuje se na hospodářskou a majetkovou trestnou činnost – korupce, trestná činnost úředních osob (s výjimkou bezpečnostních a zpravodajských služeb), obecnou kriminalitu – trestné činy spáchané z rasové, národnostní nebo jiné nenávistné pohnutky, extremismus, trestné činy, které se nepromlčují, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a terorismus; trestné činy spáchané příslušníky ozbrojených sil, příslušníky bezpečnostních sborů, zaměstnanci ČR zařazenými v bezpečnostních sborech a řízení o trestných činech příslušníků GIBS, zaměstnanců ČR zařazených v Generální inspekci bezpečnostních sborů, příslušníků Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Bezpečnostní informační služby a Úřadu ro zahraniční styky a informace; výkon dohledu vůči bezprostředně nižším státním zastupitelstvím; přezkumné řízení, dovolání. Specializuje se též na legislativu, analytiku a metodiku.
Dohovoří se německým a ruským jazykem.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.