Krajský státní zástupce

JUDr. Martin Staněk

JUDr. Martin Staněk
krajský státní zástupce

Vzdělání

1981 – 1985 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Profesní dráha

1985 – 1987 – právní čekatel prokuratury u  Okresní prokuratury v Kladně

1988 –1990 – vyšetřovatel Okresní prokuratury v Kladně

1990 – prokurátor Okresní prokuratury v Rakovníku pověřený zastupováním okresního prokurátora v Rakovníku

1990 – 1992 – okresní prokurátor v Rakovníku

1992 – 1993  – okresní prokurátor v Kladně

1994 – státní zástupce v Kladně pověřený vedením Okresního státního zastupitelství v Kladně

1994 – 2000 – okresní státní zástupce v Kladně

1999 – dočasně přidělen k Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR

2000 – krajský státní zástupce v Praze od 1.12.2000

*

Specializuje se na hospodářskou a majetkovou trestnou činnost – korupce, trestná činnost úředních osob (s výjimkou bezpečnostních a zpravodajských služeb), obecnou kriminalitu – trestné činy spáchané z rasové, národnostní nebo jiné nenávistné pohnutky, extremismus, trestné činy, které se nepromlčují, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a terorismus; trestné činy spáchané příslušníky ozbrojených sil, příslušníky bezpečnostních sborů, zaměstnanci ČR zařazenými v bezpečnostních sborech a řízení o trestných činech příslušníků GIBS, zaměstnanců ČR zařazených v Generální inspekci bezpečnostních sborů, příslušníků Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Bezpečnostní informační služby a Úřadu ro zahraniční styky a informace; výkon dohledu vůči bezprostředně nižším státním zastupitelstvím; přezkumné řízení, dovolání. Specializuje se též na legislativu, analytiku a metodiku.
Dohovoří se německým a ruským jazykem.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím