Náměstkyně krajského státního zástupce

JUDr. Eva Vašíčková

Vzdělání

1979 – 1984  –  Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Profesní dráha

1984 – 1986  –  právní čekatelka Okresního státního zastupitelství v Kladně

1986 – 2006 –  státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Kladně

2006 –  dočasně  přidělena  ke Krajskému státnímu zastupitelství v Praze

2006 – přeložena ke Krajskému státnímu zastupitelství v Praze

2009 – jmenována vedoucí oddělení dohledu a přezkumu

2016 – jmenována náměstkyní krajského státního zástupce v Praze od 1.7.2016

*

Specializuje se na mravnostní a násilnou trestnou činnost, drogovou trestnou činnost, farmaceutickou trestnou činnost, trestné činy spáchané z rasové, národnostní nebo jiné nenávistné pohnutky, extremismus; nelegální migrace, obchodování s lidmi; domácí násilí; protiprávní činy mládeže, činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími 15 let a trestné činy spáchané na mládeži; trestné činy, které se nepromlčují, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a terorismus; přezkumné řízení, dovolání; výkon dohledu vůči bezprostředně nižším státním zastupitelstvím. Specializuje se též na legislativu, analytiku a metodiku.
Dohovoří se německým jazykem.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím