Upozornění

1. 3. 2021Podmínky pro přijímání podání na podatelnu státního zastupitelství a pro činění podání ústně do protokolu na státním zastupitelství

Vzhledem k  šíření a výskytu epidemie koronaviru SARS-Cov-2 (onemocnění COVID-19) v České republice a aktuálně účinná krizová opatření vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jakož i v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jak osob, vstupujících do objektů státního zastupitelství, tak zaměstnanců státního zastupitelství, je přijímání osobních podání na podatelnu Krajského státního zastupitelství v Praze a přijímání podání ústně do protokolu u státního zástupce podmíněno dodržením následujících postupů:

Podmínky pro přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu:

  1. Podání se přijímají pouze v úředních hodinách.
  2. Podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou státního zastupitelství.
  3. Podatel vstupuje do budovy státního zastupitelství a v této budově se pohybuje pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jejichž druh a typ je stanoven mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.
  4. Podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce, která je pro tento účel umístěna v budově státního zastupitelství a bude podateli poskytnuta.
  5. Při jednání je nutno, aby se podatel vyvaroval bezprostředního osobního kontaktu s pracovníky státního zastupitelství a v zájmu prevence udržoval vzájemný odstup cca 2 metrů a dbal pokynů pracovníka státního zastupitelství, pokud se jedná o vlastní průběh osobního jednání (určení místa při jednání a pohybu v budově státního zastupitelství).
  6. Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Krajského státního zastupitelství v Praze.

Podatelům, kteří považují za nezbytné činit podání osobně ústně do protokolu na státním zastupitelství, se doporučuje, aby o plánované návštěvě s předstihem telefonicky informovali státní zastupitelství (viz kontaktní údaj níže) s tím, že bude možno se státním zástupcem sjednat konkrétní termín a místo pro přijetí podání činěného ústně do protokolu.

Na Krajské státní zastupitelství v Praze je možné se obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19, a to konkrétně:

telefonicky: +420 222 111 700
e-mailem na adresu: podatelna@ksz.pha.justice.cz
faxem: +420 222 220 075
datovou schránkou: ejwaeup
poštou na adresu: Krajské státní zastupitelství v Praze, Husova 11, 110 01 Praha 1

Praha 1. března 2021

JUDr. Martin Staněk v.r.
krajský státní zástupce v Praze

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím