Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením

Název organizace: Krajské státní zastupitelství v Praze
Adresa budovy: Husova 243/11, 110 01 Praha 1, Palác u Beránka, U tří kalichů
Tel: +420 222 111 700
e-mail: podatelna@ksz.pha.justice.cz
www.verejnazaloba.cz/ksz-praha/

Krajské státní zastupitelství v Praze sídlí v historické budově zapsané v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod číslem 383631/1-133 – Palác U Beránka, U tří kalichů. Budova se nachází v historickém centru hlavního města Prahy, městská část Staré Město, Husova ulice 243/11. Objekt je v režimu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, s technickým zabezpečením, fyzickou ostrahou a režimem kontroly vstupu osob do objektu. Veřejnosti je tak přístupná pouze bezbariérová podatelna a výslechová místnost, které jsou umístěny v přízemí budovy. S ohledem na charakter využití budovy se nejedná o veřejně přístupnou budovu, není tedy předpoklad, že se v budově (kromě bezbariérové podatelny a výslechové místnosti) budou pohybovat osoby, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke KSZ v Praze. Pro zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob, zejména vozíčkářů, nejsou v budově s ohledem na prostorové členění budovy vhodné podmínky.

Uživatelský popis

1. Přístup do budovy

a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Budova nemá vyhrazené parkovací stání, možnost parkování v okolí budovy je minimální.

b) Přístup ke vstupu do budovy

Pěší cesta od nejbližší stanice MHD (metro A – Staroměstská, metro B – Národní třída) je vedena po dlážděných chodnících, které jsou zejména v některých částech ulice Husova zúžené či se sklonem směrem k dlážděné vozovce a pro použití osobou využívající invalidní vozík nejsou příliš vhodné.

c) Vstup do budovy

Vstup do budovy je z ulice Husova historickými dřevěnými vraty přímo z úrovně dlážděného chodníku přilehlé ulice. Vstup do budovy je monitorován justiční stráží prostřednictvím kamerového systému. Za vstupními dveřmi je stanoviště justiční stráže, která příchozí, dle jejich požadavků, uvede do bezbariérové podatelny nebo do výslechové místnosti.

2. Pohyb po budově – vertikální

Budova má suterén, tři nadzemní podlaží a půdní prostor. Vertikální pohyb po budově je zajištěn dvěma schodišti. Pro potřeby hendikepovaných podatelů byla v 1. NP zřízena bezbariérová podatelna, výslechová místnost a WC. Vstup do těchto prostor je přes jeden schod, přičemž tuto překážku lze překonat přenosným nájezdovým klínem.

a) Schody

Ve 2. a 3. nadzemním podlaží budovy jsou na úrovni vnitřního propojení Paláce U Beránka a U tří kalichů na chodbě dva schodišťové stupně.

b) Schodiště

Hlavní schodiště je točité, 2 x lomené. První a poslední stupeň schodiště je označen kontrastní barvou. Schodišťové stupně jsou vysoké 17 cm, výjimečně až 20 cm. Schodiště je opatřeno dřevěným madlem.
Vedlejší schodiště je otevřené na čtvercovém půdorysu vždy se dvěma podestami mezi jednotlivými patry. Schody jsou kamenné a na podestách je položeno teraco. Schodiště je opatřeno zábradlím s dřevěným madlem. První a poslední schod každé schodišťové části je označen kontrastní barvou. Výška schodišťových stupňů se pohybuje v rozmezí 16 – 17 cm.

c) Plošina

Bezbariérová podatelna a výslechová místnost umístěné v 1. NP vpravo od stanoviště justiční stráže jsou přístupné po přenosném nájezdovém klínu, který po upozornění ze strany justiční stráže instaluje domovník. Stejný nájezdový klín se využívá i pro vstup na bezbariérové WC umístěné v zadním traktu budovy se vstupem ze dvora budovy.

d) Výtah

Výtah se v budově nenachází.

3. Pohyb po budově – horizontální

a) Dveře

V budově se nacházejí interiérové dveře o nejednotné šíři a různých typů. Otevírání dveří je nejednotné, část se otevírá dovnitř přilehlé místnosti, část vně do prostoru spojovacích chodeb. Většina dveří do kanceláří je dvoukřídlá o šíři 130 cm, často zdvojená s šíří v meziprostoru nejčastěji 20 cm, výjimečně 77 cm. Další dveře do kanceláří a ostatních prostor jsou v šířích 74 – 94 cm, některé zdvojené s šíří meziprostoru 20 cm. Dveře na WC mají šíři 70 cm. U většiny dveří jsou umístěny dřevěné prahy o výšce cca 3 cm.

b) Zúžený průchod

Zúžené průchody se v budově nenacházejí.

c) Kontrastní značení ploch

Kontrastně jsou označeny první a poslední stupně schodišť.

d) Navigační a orientační systém

Před vstupem do budovy je na fasádě umístěna cedule s označením „Krajské státní zastupitelství v Praze“. S ohledem na nepřístupnost budovy pro veřejnost není sídlo státního zastupitelství vybaveno akustickými signály pro osoby se zrakovým postižením ani orientačními tabulemi. Jmenovkami a označením pracovního zařazení jsou označeny vstupní dveře do jednotlivých kanceláří. Piktogramy jsou označeny toalety a v celé budově je v souladu s platnou legislativou použito bezpečnostní značení vybraných prostor a vyznačeny únikové cesty.

e) Turnikety

S ohledem na charakter využití budovy se turnikety v budově nenacházejí.

f) Klientská zóna

S ohledem na charakter využití budovy se klientská zóna v budově nenachází. Pro případné jednání s návštěvníky je využívána místnost bezbariérové podatelny a výslechové místnosti v přízemí budovy.

4. Bezbariérové WC

a) Popis umístění bezbariérového WC v budově

Bezbariérové WC je umístěno v zadním traktu budovy a je přes jeden schod přístupné ze dvora budovy. K usnadnění vstupu lze použít přenosný nájezdový klín. Toaleta je volně přístupná.

b) Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

Bezbariérové WC není vybaveno předsíní.

c) Dveře kabiny

Vstupní dveře WC o šíři 80 cm vybavené běžnou klikou se otevírají dovnitř, nejsou vybaveny madlem. Dveře uzamykatelné zevnitř jsou osazeny zámkem s uzavírací kličkou a označeny běžnými piktogramy. Značení v Braillově písmě není.

d) Kabina

Kabina bezbariérového WC má rozměry 200 x 286 cm. Ovladač osvětlení je umístěn vpravo od dveří ve výšce cca 100 cm.

e) Vybavení kabiny

WC je vybaveno toaletou s jedním pevným a jedním sklopným madlem s přístupem k míse zprava z pohledu od vstupu do kabiny. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 130 cm). Výška sedátka mísy od země je 50 cm, tlačítkový splachovač je umístěn při použití vlevo od mísy. Umyvadlo o rozměru 60 x 55 cm a výšce 84 cm má možnost podjezdu a je vybaveno stojánkovou pákovou baterií s prodlouženou ovládací pákou. Kabina je dále vybavena závěsným zrcadlem o rozměru 60 x 80 cm, zásobníky na mýdlo a papírové ručníky a odpadkovými koši na hygienické potřeby a papírové ručníky. Pisoár je umístěn vpravo od vstupních dveří.

f) Další vybavení

Není.

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Bez dalších upozornění.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.