Krajská státní zástupkyně

JUDr. Anna Maříková

JUDr. Anna Maříková

Vzdělání

1/85
vykonání rigorózní zkoušky z občanského práva hmotného na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze – titul JUDr.

9/80 – 6/84
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Profesní dráha

1/2012 – dosud Krajské státní zastupitelství v Plzni
• krajská státní zástupkyně v Plzni
• členka Rady Justiční akademie

1/94 – 1/2012 Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever
• okresní státní zástupkyně
• specialistka na netrestní působnost státního zastupitelství a trestnou činnost v dopravě

4/87 – 1/94 Městská prokuratura v Plzni
• náměstkyně městského prokurátora
• 4/89 – 7/91 prokurátorka Městské prokuratury v Plzni pro netrestní působnost státního zastupitelství
• 4/87 – 4/89 vyšetřovatelka Městské prokuratury v Plzni

8/84 – 4/87 Krajská prokuratura v Plzni
• právní čekatelka s místem výkonu práce u Městské prokuratury v Plzni

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.