Upozornění pro podatele – od 1.3.2021

1. 3. 2021

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu státního zastupitelství nebo podání ústně do protokolu na státním zastupitelství v obvodu Krajského státního zastupitelství v Plzni

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 o vyhlášení nouzového stavu a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021, jakož i v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jak osob vstupujících do objektu státního zastupitelství, tak zaměstnanců, je přijímání osobních podání na podatelnu a přijímání podání ústně do protokolu podmíněno dodržením následujících postupů, a to s účinností od 1. března 2021.

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu:

  1. Podání se přijímají v běžných úředních hodinách.
  2. Podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou.
  3. Podatel vstupuje do budovy státního zastupitelství a v této budově se pohybuje pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Pokud ochranný prostředek dýchacích cest nesplňuje hygienické standardy, je podatel povinen užít ochranný prostředek dýchacích cest, který mu bude poskytnut státním zastupitelstvím.
  4. Podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce, která je pro tento účel umístěna v budově na přístupném místě.
  5. Při jednání je nutno, aby se podatel vyvaroval bezprostředního osobního kontaktu se zaměstnanci státního zastupitelství a v zájmu prevence udržoval vzájemný odstup cca 2 metrů a dbal pokynů zaměstnance státního zastupitelství, pokud se jedná o vlastní průběh osobního jednání (určení místa při jednání a pohybu v budově státního zastupitelství).
  6. Při vstupu do budovy provede příslušník justiční stráže bezkontaktní měření teploty u každé osoby mimo zaměstnanců Krajského státního zastupitelství v Plzni, a to i při opakovaných vstupech v rámci jednoho dne. V případě naměření tělesné teploty 37,5 °C a vyšší nebude tato osoba do budovy vpuštěna. Rovněž nebude umožněn vstup osobě vykazující znaky respiračního onemocnění, vyjma té, která se prokáže lékařským potvrzením, že se nejedná o onemocnění COVID-19.
  7. Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy státního zastupitelství.
  8. Podatelům, kteří považují za nezbytné činit podání osobně ústně do protokolu na státním zastupitelství, se doporučuje, aby o plánované návštěvě s předstihem telefonicky informovali státní zastupitelství s tím, že bude možno se státním zástupcem sjednat konkrétní termín a místo pro přijetí podání činěného ústně do protokolu.

Na státní zastupitelství je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na státní zastupitelství se můžete obrátit telefonicky, e-mailem, faxem, datovou schránkou nebo poštou, přičemž kontakty jsou uvedeny na webových stránkách příslušného státního zastupitelství.

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.

JUDr. Anna Maříková v. r.
krajská státní zástupkyně

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím