Hospodaření a rozpočet

Základní informace o rozpočtu

Krajské státní zastupitelství hospodaří podle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako organizační složka státu a současně účetní jednotka s prostředky státního rozpočtu přidělovanými Ministerstvem spravedlnosti ČR pro celý jeho obvod.

Ve smyslu § 52 zák. č. 218/2000 Sb. jsou vnitřními organizačními jednotkami Krajského státního zastupitelství v Plzni následující okresní státní zastupitelství:

  • OSZ v Domažlicích
  • OSZ v Chebu
  • OSZ v Karlových Varech
  • OSZ v Klatovech
  • OSZ Plzeň-město
  • OSZ Plzeň-jih
  • OSZ Plzeň-sever
  • OSZ v Rokycanech
  • OSZ v Sokolově
  • OSZ v Tachově

Rozpočtové a účetní informace o organizaci jsou dostupné na informačním portálu Ministerstva financí

Dílčí informace o hospodaření jednotlivých organizačních složek justice jsou dostupné na rezortním portálu

Smlouvy uzavřené mezi Krajským státním zastupitelstvím v Plzni a dalšími smluvními stranami podléhající povinnosti zveřejnění lze vyhledat v Registru smluv

Informace k zadávání veřejných zakázek jsou dostupné na portálu NEN (Národní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí)

Nabídky prodeje nepotřebného majetku Krajského státního zastupitelství v Plzni jsou zveřejňovány v sekci Aktuality a dále na specializovaných stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím