Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu

21. 10. 2021

21. 10. 2021

1 SPR 103/2020

U P O Z O R N Ě N Í

S ohledem na vývoj pandemie koronaviru Covid – 19 na území Moravskoslezského kraje a území města Ostravy, za účelem ochrany zdraví pracovníků Krajského státního zastupitelství v Ostravě stanovuji, že doručení osobního podání na podatelnu Krajského státního zastupitelství v Ostravě nebo učinění podání ústně do protokolu je možné pouze při dodržení níže uvedených podmínek.

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu:

–     podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou,

– podatel vstupuje do budovy Krajského státního zastupitelství pouze s použitím  ochranných prostředků, kterým je respirátor, nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), vč. filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683 + AC, které brání šíření kapének,

     podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce,

     podatel vyplní „Prohlášení o zdravotním stavu“.

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením v plném rozsahu, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Krajského státního zastupitelství v Ostravě.

Do budovy nebude umožněn přístup osobě vykazující znaky respiračního onemocnění, vyjma té, která se prokáže lékařským potvrzením, že se nejedná o onemocnění Covid 19.

Na Krajské státní zastupitelství v Ostravě je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na Krajské státní zastupitelství v Ostravě se můžete obrátit:

  • telefonicky: +420 595 131 511
  • e-mailem na adresu: podatelna@ksz.ova.justice.cz
  • faxem: +420 596 118 544
  • datovou schránkou: 6kzabcw   
  • poštou na adresu: Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Na Hradbách 21, 729 01 Ostrava

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.

JUDr. Libor Malý
krajský státní zástupce

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím