I. náměstkyně krajského státního zástupce

Mgr. Jarmila Šteflová

Vzdělání

1974 – 1978 – právnická fakulta University Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Profesní dráha

1974 – 1978 – právnická fakulta University Jana Evangelisty Purkyně v Brně

1978  –  1980   právní čekatelka na Okresní prokuratuře v Hodoníně

1980  –  1985   vyšetřovatelka Okresní prokuratury v Hodoníně

1986  –  1994    vyšetřovatelka Městské prokuratury v Brně

1994   –  1998   státní zástupkyně na Městském státním zastupitelství v Brně

1998  –  2000   státní zástupkyně na Krajském státním zastupitelství v Brně

2000  –  dosud   náměstkyně krajského státního zástupce v Brně

*

Specializuje se především na obecnou a majetkovou kriminalitu, na dohled a přezkum a na legislativní, analytickou a metodickou činnost.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.