Působnost poboček | Ostatní | Krajské státní zastupitelství v Brně

Působnost poboček Krajského státního zastupitelství v Brně

Působnost poboček Krajského státního zastupitelství v Brně dle čl. 10 Organizačního a aprobačního řádu sp. zn. 1 SPR 417/2009

V obvodu krajského státního zastupitelství jsou  zřízeny jeho pobočky v Jihlavě a ve Zlíně. Okruh věcí, které se vyřizují u pobočkek krajského státního zastupitelství, stanoví krajský státní zástupce, a to s ohledem na rozpis práce příslušné pobočky Krajského soudu v Brně. U pobočky v Jihlavě vykonává prvoinstanční působnost státního zastupitelství v přípravném řízení trestním a v řízení před soudem, včetně podávání opravných prostředků v trestních věcech s příslušností danou ustanovením § 17 trestního řádu ve věcech, ve kterých v prvním stupni působí Krajský soud v Brně – pobočka Jihlava, oddělení hospodářské kriminality a oddělení obecné kriminality KSZ v Brně.

1.         Pobočka v Jihlavě především:

a)  rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Okresních státních zastupitelství v Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou v trestním řízení,

b)  rozhoduje o opravných prostředcích policejního orgánu v přípravném řízení trestním, k nimž dal státní zástupce nižšího státního zastupitelství pokyn nebo souhlas, pokud tuto působnost nevykonává jiné oddělení nebo pobočka.

c)  rozhoduje o přikázání trestní věci jinému státnímu zastupitelství téhož stupně ve věcech okresních státních zastupitelství v Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou,

d)  rozhoduje spory o příslušnost v trestních věcech mezi Okresními státními zastupitelstvími v Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou,

e)  účastní se řízení o opravných prostředcích v trestních věcech, projednávaných Krajským soudem v Brně – pobočka Jihlava,

f)   vykonává dohled v trestních věcech Okresních státních zastupitelství v Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou

g)  prošetřuje podněty ke stížnostem pro porušení zákona v trestních věcech, ve kterých byla v původním řízení v posledním stupni činná Okresní státní zastupitelství v Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou,

h)  provádí dožádání a převzetí a předávání trestních věcí podle pátého a šestého oddílu XXV. hlavy trestního řádu ve věcech Okresních státních zastupitelství v Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou

i)  v rámci své působnosti rozhoduje o uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku mezi členskými státy EU podle osmého oddílu hlavy XXV.  trestního řádu.

j)   zajišťuje účast v řízení o opravných prostředcích v civilních věcech, projednávaných Krajským soudem v Brně – pobočka Jihlava.

k)   přezkoumává rozhodnutí Krajského soudu v Brně – pobočka Jihlava ve druhém stupni a v odůvodněných případech podává v těchto věcech návrh na podání dovolání.

l)   vykonává další působnost státního zastupitelství v návaznosti na výkon působnosti Krajského soudu v Brně – pobočka Jihlava tam, kde zákon tuto působnost státního zastupitelství předvídá.

m)  šetří podněty dle § 62 ZOR k podání návrhu nejvyššího státního zástupce

2.          Pobočka ve Zlíně:

A)   oddělení dohledu a přezkumu především:

a) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Okresních státních zastupitelství v Kroměříži, Uherském Hradišti a Zlíně v trestním řízení,

b)   rozhoduje o opravných prostředcích policejního orgánu v přípravném řízení trestním, k nimž dal státní zástupce nižšího státního zastupitelství pokyn nebo souhlas, s výjimkou věcí v působnosti poboček v Jihlavě  a oddělení obecné kriminality a hospodářské  kriminality,

c)  rozhoduje o přikázání trestní věci jinému státnímu zastupitelství téhož stupně ve věcech okresních státních zastupitelství v Kroměříži, Uherském Hradišti a Zlíně,

d)  rozhoduje spory o příslušnost v trestních věcech mezi Okresními státními zastupitelstvími v Kroměříži, Uherském Hradišti a Zlíně,

e)  účastní se řízení o opravných prostředcích v trestních věcech, projednávaných Krajským soudem v Brně – pobočka Zlín,

f)   vykonává dohled v trestních věcech Okresních státních zastupitelství v Kroměříži, Uherském Hradišti a Zlíně,

g)   prošetřuje podněty ke stížnostem pro porušení zákona v trestních věcech, ve kterých byla v původním řízení v posledním stupni činná Okresní státní zastupitelství v Kroměříži, Uherském Hradišti nebo Zlíně,

h)   provádí dožádání a převzetí a předávání trestních věcí podle pátého a šestého oddílu XXV. hlavy trestního řádu pro oblast Okresních státních zastupitelství v Kroměříži, Uherském Hradišti a Zlíně,

i)   v rámci své působnosti rozhoduje o uznávání a výkonu ruzhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostřdku mezi členskými státy EU podle osmého oddílu hlavy XXV. trestního řádu.

j)   zajišťuje účast v řízení o opravných prostředcích civilních věcech projednávaných Krajským soudem v Brně – pobočka Zlín,

k)   přezkoumává rozhodnutí Krajského soudu v Brně – pobočka Zlín ve druhém stupni a v odůvodněných případech podává v těchto věcech návrh na podání dovolání.

l)   vykonává další působnost státního zastupitelství v návaznosti na výkon působnosti Krajského soudu v Brně – pobočka Zlín, tam, kde zákon tuto působnost státního zastupitelství předvídá.

m) šetří podněty dle § 62 ZOR k podání návrhu nejvyššího státního zástupce

B)   oddělení dozoru v přípravném řízení trestním především:

a)  přijímá trestní oznámení

b)  podle pokynu vedoucího oddělení vykonává prvoinstanční působnost státního zastupitelství v přípravném řízení trestním a v řízení před soudem, včetně podávání opravných prostředků v trestních věcech s příslušností danou ustanovením § 17 trestního řádu ve věcech, ve kterých v prvním stupni působí Krajský soud v Brně – pobočka Zlín

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím